Sulje

Ajankohtaista

19.02.2014
Perintälain muutokset

Perintälain muutokset

Perintälakia uudistettiin 2013 ja muutoksien siirtymäaika umpeutui joulukuussa 2013. Muutoksen myötä voimaan astuivat uusi laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista (maksuehtolaki) sekä saatavien perinnästä annetun lain (perintälain) muutokset.

Certia on kilpailuttanut yliopistojen perintäpalvelut vuonna 2009 ja yliopistojen osalta perinnän hoitaa tällä hetkellä Lindorff Oy. Nykyinen perintäpalveluiden sopimus loppuu vuoden 2014 lopussa. Certia kilpailuttaa perintäpalvelut uudelleen tämän vuoden aikana niin, että palveluun ei tule katkoa uuden sopimuksen ja mahdollisen uuden palvelutoimittajan vuoksi.

Alle on koottu pääpiirteissään perintälain muutokset.

Maksuviivästysdirektiivi

Maksuviivästysdirektiivin tavoitteena on kaupallisissa toimissa tapahtuvien maksuviivästysten torjuminen ja velkojainsuojan parantaminen. Perintälakiin lisättiin velkojalle oikeus vaatia perintäkuluista tietyissä tapauksissa elinkeinonharjoittajalta tai hankintayksiköltä 40 euron vakiokorvausta. Muilta osin perintälakimuutosten pohjaksi on otettu kuluttajansuojan parantaminen.

Perintäkulujen sääntely tiukentuu

Perintälain aikaisempi periaate on ollut, että velallinen vastaa aiheuttamisperiaatteen mukaisesti perinnästä aiheutuneista kustannuksista. Uusi laki sisältää alennetut maksimimaksut kaikille yleisimmille perintätoimenpiteille. Velkansa maksamatta jättäneen asiakkaan kuluvastuun pienentyessä vastuu kuluista siirtyy myös velkojalle.

Velkojan hyötyminen perinnästä

Lakiin on tullut myös täsmennys, joka kieltää velkojaa hyötymästä perinnästä. Jos velkoja perii saatavaa samaan konserniin kuuluvan perintäyhtiönsä kautta, se voi vaatia velalliselle lähettämästään kirjeestä vain viiden euron suuruisen perintäkulun – ei siis maksuvaatimuskirjeen kuluja, joita voi vaatia vain ammattimainen toimiluvan omaava perintäyhtiö. Jos saatavaa perii velkojan toimeksiannosta toimeksisaaja, kuten esimerkiksi perintäyhtiö, velalliselta voi vaatia perintäkuluna korkeintaan niin paljon kuin velkojalle aiheutuu kustannuksia perintäyhtiön käyttämisestä.

Lisätietoja

Lisätietoja perintälain muutoksesta Lindorff Oy:n sivuilta http://uutiset.lindorff.fi/?page=news&id=58

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Rantakatu 23, 80100 Joensuu
    
info@certia.fi