Sulje

Ajankohtaista

14.05.2014
Certian asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Certian asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Taustaa

Certian vuotta 2013 koskeva asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin maaliskuussa 2014. Kyselyllä kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä Certian palveluihin ja järjestelmiin, ja se oli suunnattu henkilöille, jotka olivat viimeisen vuoden aikana toimittaneet Certialle palvelupyyntöjä. Kyselyyn vastasi yhteensä 250 henkilöä (vastausaktiivisuus 40%).

Kiitosta sai

Vuoden 2013 asiakastyytyväisyyskyselyyn saatujen vastausten perusteella tyytyväisyys Certian palveluihin ja järjestelmiin on nousussa. Vastaajat kokevat, että Certian palvelut tehostavat työskentelyä sekä vastaavat hyvin tarpeisiin. Erityisesti tyytyväisyys asiakaspalveluun nousee vahvasti esille kaikilla osa-alueilla. Vastaajat kokevat, että asiointi Certian henkilöstön kanssa on miellyttävää, henkilöstö palvelee ja neuvoo asiantuntevasti, ymmärtää asiakkaan tarpeita sekä osoittaa työssään joustavuutta. Erityisesti palvelualttius ja palvelun nopeus saavat runsaasti kiitosta. Järjestelmien osalta koetaan niiden pääosin niin ikään tehostavan työskentelyä. Järjestelmät nähdään toimintavarmoina, ja käyttötuen kanssa asioinnin koetaan olevan helppoa ja vaivatonta.

Vastaajat antavat Certialle kokonaisarvosanaksi 3,46 (arvosteluasteikko 1-5).

Kehittämiskohteet

Vuoden 2013 asiakastyytyväisyyskyselyyn satujen vastausten mukaan ohjelmistoja ei kaikin osin nähdä helppokäyttöisinä, erityisesti esille nousevat haasteet raporttien käytössä. Palautetta saatiin yleisesti myös yliopiston ja Certian välisistä vastuista ja työnjaosta, joita ei aina koeta selkeiksi.

Certia kehittää toimintaansa ja palvelujaan jatkuvasti. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella teemme lisäksi kohdennettuja kehittämissuunnitelmia palveluittain ja asetamme tavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Certia kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita - antamanne palaute on meille ensiarvoisen tärkeää!

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Rantakatu 23, 80100 Joensuu
    
info@certia.fi