Sulje

Ajankohtaista

16.06.2017
Certiassa projektintäyteinen vuosi menossa


CERTIASSA PROJEKTINTÄYTEINEN VUOSI MENOSSA

Vuosi 2017 on Certiassa projektientäyteistä aikaa. Vuosi alkoi Jyväskylän yliopiston palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotolla, jonka myötä ensimmäinen projekti saatiin valmiiksi. Vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana on keskitytty henkilöstöhallinnon järjestelmäprojekteihin, kun kolme eri projektia on käynnissä osittain samanaikaisesti. Kehitysprojekteissa isossa roolissa ovat olleet mukana olleiden Jyväskylän ja Oulun yliopiston (palkanlaskenta) asiantuntijat ja Itä-Suomen yliopiston (HRM) asiantuntijat, joiden osaamista on hyödynnetty järjestelmäkehityksessä.

Palkanlaskentajärjestelmän käyttö laajenee
Ensimmäinen asiakas Certian toteuttamassa Mepco-palkanlaskentajärjestelmässä oli Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopisto siirtyi käyttämään uutta järjestelmää 1.1.2017 ja ensimmäinen palkanmaksu uudella järjestelmällä tehtiin onnistuneesti 13.1.2017. Uuden palkanlaskentajärjestelmän avulla saadaan yhtenäistettyä toimintatapoja ja vähennettyä manuaalityötä, samalla parannetaan merkittävästi loppukäyttäjän käyttökokemusta. Jyväskylän yliopistolla ollaan oltu tyytyväisiä lopputulokseen. Lisätietoja Jyväskylän yliopiston käyttöönottoprojektista voi lukea Certian www-sivuilta: Uusi palkanlaskentajärjestelmä ketterästi käyttöön.

Oulun yliopisto toisena yliopistona Mepco palkanlaskentaan
Jyväskylän yliopiston palkanlaskentajärjestelmän käyttöönoton jälkeen aloitettiin seuraava käyttöönottoprojekti Oulun yliopiston kanssa. Projektin kick off pidettiin vuoden 2016 puolella ja määrittelytyöpajat aloitettiin helmikuussa 2017. Käyttöönottoprojekti vietiin läpi tiiviissä aikataulussa kevään aikana ja Oulun yliopisto aloitti Mepcon palkanlaskentajärjestelmän käytön 5.6. Loppukäyttäjien portaali on toiminnassa ja ensimmäiset palkat uudesta järjestelmästä maksetaan 15.6. Käyttöönottoprojektin aikana yhteistyö Oulun yliopiston ja Certian välillä on sujunut hyvin ja projekti valmistui täysin aikataulussa.

Vaasan yliopiston palkanlaskentajärjestelmän käyttöönottoprojekti hyvässä vauhdissa
Myös Vaasan yliopiston osalta on aloitettu palkanlaskentajärjestelmän käyttöönottoprojekti. Projektin kick off pidettiin huhtikuussa ja ensimmäiset määrittelytyöpajat toukokuussa. Projekti jatkuu määrittelytyöpajoilla vielä kesäkuussa ja viimeinen määrittelytyöpaja pidetään lomakauden jälkeen elokuussa. Toteutus- ja testausvaiheiden valmistuttua Mepcon palkanlaskentajärjestelmä otetaan käyttöön Vaasan yliopistossa lokakuussa 2017. Työskentely määrittelytyöpajoissa on ollut tehokasta ja projekti etenee aikataulussa.

HRM-toiminnallisuudet osaksi Mepco-järjestelmää
Samalla kun Mepcon palkanlaskennan toiminnallisuuksia otetaan käyttöön yliopistoilla, rakennetaan samaan järjestelmään HRM-toiminnallisuuksia Itä-Suomen yliopiston, Certian ja järjestelmätoimittaja Accountor HR Solutionsin yhteistyönä. Mepco HRM –järjestelmäprojektissa rakennetaan yliopistojen toimintaa ja työehtosopimuksia tukeva ratkaisu, jonka ensimmäinen käyttöönotto tehdään Itä-Suomen yliopiston kanssa vuonna 2018.

Kehitysprojekti on alkanut yhteisillä määrittelytyöpajoilla, joiden pohjalta järjestelmää on lähdetty kehittämään ja rakentamaan. Määrittelytyöpajojen lähtökohtana on ollut käydä läpi yliopiston tarpeet osa-alueiden osalta ja samalla löytää prosesseista kehityskohtia sekä mahdollisuuksia yhtenäistää käytäntöjä ja hyödyntää hyväksi todettuja toimintatapoja. HRM-järjestelmäprojektissa kiinnitetään erityistä huomiota kahteen asiaan: automatisoitujen ratkaisujen hyödyntämiseen sekä loppukäyttäjäkokemuksen parantamiseen. Mepcon ratkaisut tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla ja sujuvoittaa työn tekoa sekä yliopistoilla että Certian palvelutuotannossa.

Vielä ennen kesälomia Itä-Suomen yliopisto ja Certia käyvät läpi tarkennuksia määrittelytyöpajoissa esiin tulleiden asioiden osalta. Certia on jo aloittanut järjestelmän rakentamisen määrittelytyöpajojen perusteella. Lisäksi määrittelyissä on tullut esiin kehittämiskohteita, joiden työstämisen Accountor HR Solutions on aloittanut. Tulevien kuukausien aikana Certia ja Accountor HR Solutions keskittyvät järjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Mepco HRM kehitysprojekti jatkuu vuoteen 2018, jonka jälkeen aloitetaan Itä-Suomen yliopiston käyttöönottoprojekti. Kehitysprojektin aikana järjestetään katselmointeja Certian asiakasyliopistoille erikseen ilmoitettavana aikana.

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Vantaa: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
    
info@certia.fi