Sulje

Ajankohtaista

16.10.2017
Henkilöstöhallinnon projektien tilannekatsaus

HENKILÖSTÖHALLINNON PROJEKTIEN TILANNEKATSAUS

Vuosien 2017 ja 2018 aikana tehdään Certiassa monta henkilöstöhallinnon järjestelmäprojektia. Palkanlaskentajärjestelmä otetaan käyttöön usealle Certian asiakasyliopistoille. Palkanlaskentajärjestelmä tukee jo tällä hetkellä yliopistojen työehtosopimusta ja lisäksi Certia kehittää yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja järjestelmätoimittaja Accountor HR Solutionsin kanssa Mepcon HRM-toiminnallisuuksia vastaamaan yliopistojen tarpeita.

Palkanlaskentajärjestelmän käyttö laajenee
Aiemmin vuoden 2017 aikana Mepco palkanlaskentajärjestelmä on otettu käyttöön Jyväskylän yliopistolle sekä Oulun yliopistolle. Myös Vaasan yliopisto on siirtynyt käyttämään Mepcon palkanlaskentaa, kun ensimmäiset Vaasan yliopiston palkat maksettiin uudesta järjestelmästä 13.10. Vaasan yliopiston käyttöönottoprojekti sujui hyvässä yhteistyössä ja projekti valmistui aikataulussa. Palkanlaskentajärjestelmän käyttöönotot jatkuvat vielä vuonna 2018, kun Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto siirtyvät käyttämään Mepcon palkanlaskentaa.

Uuden palkanlaskentajärjestelmän avulla saadaan yhtenäistettyä toimintatapoja ja vähennettyä manuaalityötä. Järjestelmä tuo kustannustehokkuutta sekä asiakkaalle että Certian palvelutuotantoon, kun pitkälle automatisoitu järjestelmä mahdollistaa prosessien kehittämisen. Palveluportaali tukee kehittynyttä järjestelmää ja samalla parannetaan merkittävästi loppukäyttäjän käyttökokemusta. Työntekijä pääsee itse katsomaan palveluportaalista työsuhdetietojaan ja ilmoittamaan lomiaan helposti ja joustavasti. Esimies pääsee saman käyttöliittymän kautta hyväksymään lomat. Palkanlaskentajärjestelmä saadaan nopeasti asiakasyliopistoille käyttöön ja jokainen käyttöönottoprojekti on valmistunut suunnitellun aikataulun mukaisesti.

HRM-toiminnallisuudet osaksi Mepco-järjestelmää
Mepco HRM –järjestelmäprojektissa rakennetaan yhteistyössä Certian, Itä-Suomen yliopiston ja Accountor HR Solutionsin kanssa yliopistojen toimintaa ja työehtosopimuksia tukeva ratkaisu, jonka ensimmäinen käyttöönotto tehdään Itä-Suomen yliopiston kanssa vuonna 2019. Osana kehitysprojektia sähköistetään myös palkkioprosessi.

Kehitysprojekti on alkanut yhteisillä määrittelytyöpajoilla, joiden pohjalta järjestelmää on lähdetty kehittämään ja rakentamaan. Määrittelytyöpajojen lähtökohtana on ollut käydä läpi yliopiston tarpeet osa-alueiden osalta ja samalla löytää prosesseista kehityskohtia sekä mahdollisuuksia yhtenäistää käytäntöjä ja hyödyntää hyväksi todettuja toimintatapoja. HRM-järjestelmäprojektissa kiinnitetään erityistä huomiota kahteen asiaan: automatisoitujen ratkaisujen hyödyntämiseen sekä loppukäyttäjäkokemuksen parantamiseen. Mepcon ratkaisut tarjoavat hyviä mahdollisuuksia tehdä asioita uudella tavalla ja sujuvoittaa työn tekoa sekä yliopistoilla että Certian palvelutuotannossa.

Määrittelytyöpajojen jälkeen järjestelmän rakennustyö on alkanut ja ensimmäiset katselmoinnit Certian asiakasyliopistoille on pidetty lokakuun alussa. Ensimmäisissä katselmoinneissa esiteltiin työntekijän ja esimiehen portaalia ja toiminnallisuuksia. Työntekijä voi portaalin kautta muun muassa ilmoittaa lomansa ja poissaolonsa, muuttaa henkilötietojaan, ilmoittaa koulutuksiaan, katsella työsuhdetietojaan ja täyttää kehityskeskustelu- ja YPJ-lomakkeita. Esimiehellä on mahdollisuus katsella työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetietoja, hyväksyä lomia ja poissaoloja sekä tarkastella omalta osaltaan kehityskeskustelu- ja YPJ-lomakkeita. HR-asiantuntijan toiminnallisuuksista järjestetään erillinen katselmointi järjestelmän rakennustyön edetessä.

Osana HRM-kehitysprojektia luodaan Mepco järjestelmään sähköinen palkkiolomake, joka täytetään, asiatarkastetaan ja hyväksytään portaalissa sekä tallennetaan suoraan järjestelmään palkkiotapahtumaksi. Certia järjestää palkkioprosessin sähköistämisestä keskustelutilaisuuden yliopistoille 1.11. Lisätietoa keskustelutilaisuudesta saa projektipäällikkö Johanna Kontturilta (johanna.kontturi@certia.fi).

HRM-kehitysprojekti jatkuu järjestelmän rakennustyöllä sekä tarvittavien toiminnallisuuksien kehittämisellä. Itä-Suomen yliopiston käyttöönottoprojekti aloitetaan keväällä 2018.

 

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Rantakatu 23, 80100 Joensuu
    
info@certia.fi