Sulje

Ajankohtaista

11.12.2017
Verotuksen muutoksia

VEROTUKSEN MUUTOKSIA

Verotusmenettelyihin on tulossa muutoksia vuoden 2018 alusta. Varsinaiset verolait vahvistetaan loppusyksystä, joiden mukaiset muutokset tulevat voimaan 2018. Lisäksi marraskuusta 2017 alkaen on tullut muutoksia osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen.

Muutoksia osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen marraskuusta 2017 alkaen
Marraskuusta 2017 alkaen osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen verotukseen on tullut useita muutoksia. Esimerkiksi ennakon täydennysmaksu korvattiin verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla, tuloverot maksetaan verolajin omalla viitteellä sekä OmaVero korvasi Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun. Yhteisöjen on myös tehtävä ennakkoa koskevat hakemukset ja annettava tuloveroilmoituksensa sähköisesti. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta ja muilta verovelvollisilta verovuoden 2018 osalta.

Yhtenä muutoksena yhteisöjen ennakontäydennysmaksusta luovutaan. Jos yritys haluaa maksaa lisää ennakoita tai saada palautusta, pitää sen aina tehdä näistä pyyntö Verohallintoon. Jos lisäennakko halutaan maksaa ilman korkoseuraamuksia, se on maksettava viimeistään kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä.

Koulutuksen verovapaus
Uutena muutoksena tuloverolakiin on tulossa vuoden 2018 alussa säännökset työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapaudesta. Koulutuksen verovapaudesta ei tähän saakka ole ollut verosäännöksiä, vaan sitä on tulkittu tulon veronalaisuutta koskevien yleisten säännösten ja oikeuskäytännön kautta. Muutoksen myötä veronalaista tuloa ei synny työnantajan kustantamasta työntekijän koulutuksesta, joka tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Lisätietoja Verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/verotuksen_muutoksia/uusi-ennakkomenettely/

Tilaa uutiskirje

Ajankohtaiset asiat talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä Certian viimeisimät kuulumiset

Tilaa uutiskirje

Ota yhteyttä

Palvelupyynnöt Certialle tehdään Service Desk–
järjestelmän kautta osoitteessa:
https://portti.certia.fi

Vaasa: Silmukkatie 4, 65100 Vaasa
Joensuu: Länsikatu 15, 80110 Joensuu
Vantaa: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
    
info@certia.fi