Kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot.

Työnantaja ilmoittaa kaikki maksetut palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Certiasta ensimmäiset ilmoitukset palkkojen ja matkakorvausten osalta on tehty viikolla 3. Jatkossa ilmoitukset tehdään tulorekisterin aikataulun mukaisesti jokaisen maksun jälkeen.

Palkkojen osalta tietoja täydennettiin viikolla 4. Tulorekisterin vaatimukset aiheuttavat vielä lisätyötä järjestelmiin. Nämä muutokset tehdään järjestelmään heti helmikuun alussa, jonka jälkeen tehdään täydentävät ilmoitukset tammikuun 15. päivän palkkojen osalta. Verottajan mukaan vuosi 2019 on siirtymäkautta, jolloin myöhästymismaksua ei pääsääntöisesti määrätä.

Tulorekisteri on ajantasainen tietokanta
Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietokannan palkka-, etuus- ja eläketiedoista myös viranomaisille. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Ainoastaan ilmoittamisen tapa muuttuu.

Seuraava suuri kehitysloikka tulorekisterissä tapahtuu 1.1.2020, kun myös eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin ja tietoja hyödyntävien viranomaisten ja organisaatioiden määrä kasvaa. Mukaan tulevat esimerkiksi työttömyyskassat ja kunnat. Tällöin tulorekisterille asetetut tavoitteet on kokonaisuudessaan saavutettu.

Työntekijät näkevät omat tietonsa tulorekisteristä
Työntekijä voi tarkastella omia tietojaan OmaVero-palvelussa helmikuun alusta alkaen palkkojen osalta. Työntekijä saa reaaliaikaisen kokonaiskuvan omista palkka-, eläke- ja etuustiedoistaan vuodesta 2020 alkaen, kun kaikki tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin. Jo vuoden 2019 aikana asioiden hoitaminen viranomaisten kanssa kuitenkin helpottuu. Kun tietoja alkaa kertyä tulorekisteriin, palkkalaskelmia ei tarvitse enää toimittaa viranomaisille esimerkiksi hakemuksen liitteenä. Viranomaiset hakevat tiedot tulorekisteristä, kun asia tulee vireille.