Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta hakeneet voivat siis joutua odottamaan päätöstä tavallista pidempään.

Sairausvakuutuslain muutos koskee sairaus- ja vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa sekä erityishoitorahaa, jotka alkavat 1.1.2020 tai sen jälkeen. Kela alkaa käyttää päivärahojen määräytymisen perustana 12 kuukauden tuloja. Nämä tulot saadaan tulorekisteristä tammikuussa.

Ensimmäiset vanhempainpäivärahahakemukset, jotka koskevat vuonna 2020 alkavia äitiysvapaita, tulevat Kelaan jo syksyllä. Nämä hakemukset jäävät odottamaan, että Kela saa tulorekisteristä tiedot koko vuoden 2019 tuloista. Kela voi tehdä päätökset ja lähettää ne hakijoille vasta sen jälkeen. Viivästyminen koskee erityisesti vanhempainpäivärahoja, joita haetaan etukäteen, toisin kuin muut päivärahat yleensä.

Lisätietoja:
https://www.kela.fi/ajankohtaista-tyonantajat/-/asset_publisher/Y8xAYtXxE3Kt/content/paatokset-vuoden-2020-ensimmaisista-vanhempainpaivarahoista-vasta-tammikuussa