Vuoden 2020 verokorttien postitus alkaa joulukuussa 2019 ja ne astuvat voimaan 1.2.2020. Tammikuussa käytetään 31.12.2019 voimassa olevan verokortin pidätysprosentteja.

Verokorttien toimittaminen
Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut tiedot ennakonpidätystä koskien sähköisesti suorasiirtona. Helmikuussa palkanlaskentajärjestelmään tehtävän ajon yhteydessä verotustiedot tallentuvat kaikille henkilöille, joilla on sopimus voimassa 31.1.2020. Suorasiirtona Certiaan tulleista verokorteista ei tarvitse toimittaa kopiota.

Muutosverokortti
Muutosverokortin voi tilata verohallinnon OmaVero-palvelun kautta osoitteessa:
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/

Muutosverokortin toimittaminen Certiaan
1.2.2020 voimaantulevan verokortin toimittaminen Certiaan:

Portaalin Service Desk –välilehden kautta tai suoran linkin kautta https://certia.efectecloud.com/
Postitse:
Certia/heha PL 102 65101 Vaasa
Certia/heha, Rantakatu 23, 80100 Joensuu

Toivomme verokorttien toimittamista heti kun mahdollista, kuitenkin viimeistään viimeisenä materiaalinjättöpäivänä 5.2.2020.

Lisätietoja:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/