Announcements

RPA-kauppa avattu Certian extranettiin

Certian extranettiin on avattu RPA-kauppa, josta voi lukea Certian toteuttamista ohjelmistorobotiikan ratkaisuista, tuoda esiin uusia ideoita ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä tai keskustella ohjelmistorobotiikasta keskustelupalstalla. Löydät sieltä myös

Read more

Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät

Certia järjesti loka- ja marraskuussa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät yliopistojen asiantuntijoille. Käyttäjäpäivillä käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita sekä tulevia muutoksia ja kehitystä järjestelmien ja

Read more

Lapin korkeakoulukonserni Certian asiakkaaksi

Lapin korkeakoulukonserni on tehnyt päätöksen siirtyä Certian asiakkaaksi 1.1.2021 lähtien. Certia hoitaa jo tällä hetkellä Lapin yliopiston taloushallinnon palvelut SAP-järjestelmällä. Asiakkuuden laajentumisen myötä Certia hoitaa

Read more

Verokortit 2020

Vuoden 2020 verokorttien postitus alkaa joulukuussa 2019 ja ne astuvat voimaan 1.2.2020. Tammikuussa käytetään 31.12.2019 voimassa olevan verokortin pidätysprosentteja. Verokorttien toimittaminen Verokorttia ei tarvitse toimittaa,

Read more

Kelan päivärahoihin muutos

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Etuuksien taso säilyy ennallaan, muutos koskee ainoastaan vuositulon määrittelyä. Jatkossa vuositulo määritellään etuuden alkamista edeltäneiden

Read more

Certian organisaatio uudistui

Certian organisaatio uudistui 1.9.2019. Isot kehityshankkeet on nyt viety läpi ja uuden organisaation tavoitteena on varmistaa asiakkaiden laadukas palvelutuotanto taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, niihin liittyvissä järjestelmäpalveluissa ja

Read more

Yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu

Keväällä 2019 päätökseen saadun kilpailutuksen myötä yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu. Uusi laskuoperaattori on TeliaSonera Finland Oyj. Certia on aloittanut käyttöönottoprojektin uuden toimittajan kanssa keväällä

Read more

Vanhempainpäivärahojen päätösten viivästys

Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta

Read more

Ohjelmistorobotiikan käyttö laajenee

Parhaita ohjelmistorobotiikan käyttökohteita ovat rutiininomaiset työläät ja toistuvat työtehtävät. Certia hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tällä hetkellä maksuajoihin ja niiden arkistointiin, toimittajien ja asiakkaiden perustietojen ylläpitoon ja ennakkoperintärekisterin

Read more