Vuoden 2019 verokortit ovat saapuneet postitse joulukuussa 2018 ja ne astuvat voimaan 1.2.2019. Tammikuussa on käytössä siis tuttuun tapaan edellisen vuoden verokorttitietoja.

Verokorttien toimittaminen
Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut tiedot ennakonpidätystä koskien sähköisesti suorasiirtona. Tammikuussa palkanlaskentajärjestelmään tehtävän ajon yhteydessä verotustiedot tallentuvat kaikille henkilöille, joilla on sopimus voimassa 31.1.2019. Yliopistojen henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöille on toimitettu lista henkilöistä, joille ei suorasiirrossa ole tullut verokorttia tai jotka eivät ole erikseen toimittaneet verokorttia.

Muutosverokortti
Mikäli palkansaaja on toimittanut muutosverokortin vuodelle 2019, käytetään muutosverokortin tulorajaa. Näin tilaat muutosverokortin vuodelle 2019 OmaVerossa:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/nain-tilaat-verokortin/n%C3%A4in-tilaat-muutosverokortin-vuodelle-2019-omaverossa/

Yksi verokortti kaikille palkkatuloille
Portaikkoverokortti, sivutuloverokortti, freelancer-verokortti sekä kumulatiivinen verokortti poistuvat käytöstä. Sama verokortti käy siis kaikille palkkatuloille. Palkkatulot ilmoitetaan yhteissummana eikä enää tehdä erottelua pää- ja sivutoimen välillä. Kaikille palkkatuloille on sama ennakonpidätysprosentti ja vuosituloraja. Jos vuosituloraja ylittyy, työnantaja tekee ennakonpidätyksen lisäprosentin mukaan.

Vuoden 2019 verokortin kopion toimittaminen riittää, työnantaja ei enää tarvitse sitä alkuperäisenä. Työnantaja ei tee verokorttiin enää kirjauksia maksamistaan palkoista eikä palauta sitä työsuhteen päättyessä. Jos haluat korottaa verokorttiin merkittyä veroprosenttia, ilmoitus työnantajalle riittää.

Verokortin toimittaminen Certiaan
1.2.2019 voimaantulevan verokortin toimittaminen Certiaan:

  • Portaalin Service Desk –välilehden kautta tai suoran linkin kautta https://certia.efectecloud.com/
  • Postitse: Certia/heha PL 102 65101 Vaasa tai Certia/heha, Rantakatu 23, 80100 Joensuu

Toivomme verokorttien toimittamista 25.1.2019 mennessä, kuitenkin viimeistään 05.02.2019 viimeisenä materiaalinjättöpäivänä.

Lisätietoja:
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/verokortti/