Certia järjesti loka- ja marraskuussa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät yliopistojen asiantuntijoille. Käyttäjäpäivillä käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita sekä tulevia muutoksia ja kehitystä järjestelmien ja palveluiden osalta. Molemmat käyttäjäpäivät saivat hyvää palautetta ja ne tullaan järjestämään taas ensi vuonna.

Henkilöstöhallinnon asioina sähköinen palkkiolomake, katre ja ohjelmistorobotiikka
Henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivän ensimmäisenä asiana esiteltiin sähköinen palkkiolomake. Mepco HR-järjestelmään on toteutettu palkkiolomake, joka mahdollistaa täysin sähköisen prosessin. Lomake aloitetaan yliopistolla, jonka jälkeen se lähetetään sähköisesti palkkionsaajan tarkastettavaksi. Palkkionsaaja tunnistautuu järjestelmään pankkitunnuksillaan, täydentää tarvittavat tiedot ja lähettää lomakkeen takaisin yliopistolle. Lomake kiertää vielä asiatarkastuksen ja hyväksynnän järjestelmässä ennen siirtymistä maksatukseen.

Kansallinen tulorekisteri on aiheuttanut paljon työtä sekä Certialla, järjestelmätoimittajalla että Verohallinnossa. Tulorekisteri on ollut käytössä 1.1.2019 lähtien ja toimintatapoja selkeytetään vielä. Certia vastaa yliopistojen tulorekisterin ilmoituksista asiakkaiden palkanlaskennan ja matkahallinnan palveluiden osalta.

Iltapäivän ohjelmassa kuultiin asiakkaan näkökulma tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin HR-kentässä. Lisäksi ohjelmassa oli ohjelmistorobotiikka ja järjestelmäkehitys. Järjestelmäkehityksen ja ohjelmistorobotiikan tavoitteena on sujuvoittaa ja helpottaa työtä kehittämällä prosesseja. Esimerkkinä järjestelmäkehityksestä on sähköinen palkkiolomake ja ohjelmistorobotiikkaa ollaan toteuttamassa määräaikaisten työsuhteiden lomarahatarkatukseen.

Taloushallinnon aiheina laskutusoperaattorin muutos, Travel-projekti, konsernilaskenta ja ohjelmistorobotiikka
Taloushallinnon käyttäjäpäivä aloitettiin laskutusoperaattorin vaihdoksen läpikäynnillä. Yliopistojen ja Certian laskutusoperaattori on marraskuusta alkaen TeliaSonera Finland Oyj. Laskutusoperaattorin muutoksen myötä yliopistojen laskutusosoitteet muuttuivat. Uutena toiminnallisuutena toimittajien, joilla ei ole verkkolaskumahdollisuutta, käyttöön tuli TeliaSoneran verkkolaskutusportaali. Tammikuussa toisena uutena toiminnallisuutena tulee käyttöön sähköpostikanava myyntilaskuille.

SAP Travel –kehitysprojektin osalta käytiin läpi, mitä kehitysprojektissa on tehty, mikä on tilanne tällä hetkellä ja mitä tullaan tekemään seuraavaksi. SAP Travel –projektin seuraava vaihe on mahdollistaa matkahallinnon mobiilikäyttö ja käyttöliittymän jatkokehitys. Lisäksi osallistujille esiteltiin konsernilaskennan uusi toiminnallisuus SAP-järjestelmässä. Konsernilaskennassa on ensimmäiset konsolidoinnit tehty ja käyttöä laajennetaan parhaillaan.

Viimeisenä kokonaisuutena käytiin läpi ohjelmistorobotiikkaa ja muuta automatisointia taloushallinnossa. Automatisoinnin osalta sekä hyödynnetään ohjelmistojen sisäistä automatiikkaa, hyödynnetään liittymiä ja hyödynnetään robotiikkaa siihen soveltuvissa käyttötapauksissa. Ohjelmistojen sisäisen automatiikan osalta hyvä esimerkki on Martin BRFPlus-säännöt, joilla voidaan tiliöidä ja reitittää laskuja automaattisesti. Ohjelmistorobotiikkaa on tähän mennessä hyödynnetty sekä Certian että asiakkaan prosesseissa, esimerkkeinä asiakkaan perustaminen ja Suomen Akatemian laskutuksen automatisointi.