Asiakkaat

Certia tarjoaa asiakkailleen systemaattisesti ja proaktiivisesti sekä yksittäisiä että kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Tarjotut ratkaisut muodostuvat toisiaan tukevista elementeistä, jotka muokataan asiakkaan tilanteeseen sopivaksi ja liitetään osaksi asiakkaan prosessia ottaen kuitenkin aina huomioon standardoinnin tuoma kannattavuus.

Certiassa ymmärrämme asiakkaiden toiminnan ja tunnistamme asiakkaidemme eroavaisuudet.

Certian asiakkaat lukuina

12 korkeakoulua

11 yritysasiakasta

20 000 palveluiden loppukäyttäjää

69 489 palvelupyyntöä vuonna 2019

3,62* asiakkaiden tyytyväisyys Certian toimintaan vuonna 2019

*Asiakastyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1-5. Vuoden 2018 luku oli 3,83.