Certia taloushallinnon kumppanina

Case: Turun yliopisto

Certia aloitti Turun yliopiston taloushallinnon palvelutuotannon vuonna 2009.

Aila Valkama, Turun yliopiston talouspäällikkö, on tyytyväinen Certian kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Rutiinitöiden siirtäminen Certiaan on vapauttanut yliopiston henkilökunnan resursseja ydintoimintoihin. Valkaman mukaan Certian vahvuutena on osaava henkilöstö:

”Certiassa on tehty onnistuneita rekrytointeja, lisäksi henkilökunnan kouluttamiseen panostetaan. Tämä on selkeä hyöty meille asiakkaana.”

CJ0B5692

Certia toimii oman alansa asiantuntijana tarjoten yliopistoille valmiita ratkaisuja muutostilanteissa. Valkama kokee Certian ammattitaidon tuovan lisäarvoa asiakkaille:

”Olemme saaneet Certialta tärkeää tietoa ajankohtaisista muutoksista sekä ratkaisuja muutosten läpiviemiseen.”

Certiassa hyödynnetään parhaita prosesseja ja ohjataan asiakkaita tehokkaisiin toimintamalleihin. Yhteisen palvelukeskuksen myötä on mahdollistunut tiivis yhteistyö muiden yliopistojen kanssa.

”Yhteiset toimintatavat muiden yliopistojen kanssa ovat voimavara.”