Johtoryhmä

Toimitusjohtaja Ulla Laalo
Certian toimitusjohtajana Ulla vastaa koko yrityksen toiminnasta ja asiakkuuksista. Ullalla on monipuolinen kokemus talous- ja henkilöstöhallinnon johto- ja asiantuntijatehtävistä sekä vahva yrittäjätausta. Hän on kasvuhakuinen ja strategialähtöinen suunnannäyttäjä, jonka intohimona ovat automatisoidut prosessit ja toiminnan kehittäminen kustannustehokkaaksi.

Kehitys- ja hankintajohtaja Pirkko Kero-Kangasluoma
Pirkko toimii Certian kehitys- ja hankintajohtajana. Pirkon mielestä avaintekijät Certian toiminnassa ovat suoraviivaiset toimintatavat, sujuvat prosessit ja kustannustehokkuus. Parhaat käytännöt ja yhtenäiset toimintatavat tuovat hyötyjä sekä Certialle että sen asiakkaille.

Järjestelmäpalveluiden palvelujohtaja Jarkko Nygren
Jarkko vastaa järjestelmäpalveluiden johtajana Certian järjestelmäratkaisuista ja tietohallinnosta. Jarkko pitää Certian palveluiden perustana käyttäjäystävällisiä ja moderneja tietojärjestelmiä, helppoa sähköistä asiointia ja ehdotonta tietoturvaa. Järjestelmäratkaisussa Certia haluaa olla kehityksen kärkijoukossa.