Missio ja visio

Missio
Luotettavia ja asiantuntevia
hallinnon palveluita ja ratkaisuja
edullisemmin ja tehokkaammin.

 

Visio
Certia on
arvostettu palvelukeskus –
alan parasta osaamista
alan parhailla tekniikoilla.

Kannattavuus
Asiakasnäkökulma
Sisäinen laatu
Kehittäminen
Henkilökunta

Strategiset painopistealueet

Certia on asettanut itselleen tavoitteen olla paras julkisen sektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. 

Tähän tavoitteeseen tähtäämme seuraavien painopistealueiden avulla:

Kannattavuus – Tehokkuus, kustannuskuri ja tuottavat investoinnit
Asiakasnäkökulma – Asiakkaan tunteminen ja kuunteleminen, kustannustehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen, asiakkaan prosessin kehittäminen ja loppukäyttäjäkokemukseen panostaminen
Sisäinen laatu – Avoimuus, yhteiset mallit ja juurisyyhyn puuttuminen
Kehittäminen – Ennakointi, näkemys, ideointi ja innovointi
Henkilökunta – Oppiminen, osaaminen, joustavuus, arvostus ja kannustus