Työskentely Certiassa

Certia on talous- ja palkkapalveluiden ammattilaisten sekä järjestelmäasiantuntijoiden työyhteisö, joka tarjoaa mahdollisuuden syventää omaa ammattiosaamistaan perehdytyksen, koulutuksen ja yhdessä tekemisen kautta. Henkilöstön hyvinvointi, motivaatio ja kyky hoitaa monenlaisia tehtäviä on Certiassa erittäin tärkeää. Työssä yhdistyvät talous- ja palkkapalveluiden osaaminen, järjestelmäosaaminen sekä asiakasorganisaatioiden tunteminen.

Certian tavoitteena on olla työntekijöilleen paras vaihtoehto.

Työntekijöille annetaan mahdollisuus osaamisen kehittämiseen ja uusien asioiden oppimiseen. Työntekijöiden osaamista arvostetaan ja heidät halutaan mukaan toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on sekä kehittää työprosesseja että vaikuttaa työhyvinvointiin työntekijöitä kuulemalla ja heidän parannusehdotuksiaan käyttöön ottamalla. Hyvästä työstä palkitaan.

Certian tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi:

Palveluasiantuntija, talouspalvelut:
Talouden palveluasiantuntijana työskentelet prosessikohtaisessa palvelutiimissä. Työtehtäviisi kuuluvat mm. menojen ja tulojen käsittelyyn, maksuliikenteeseen, kirjanpitoon ja tilinpäätökseen sekä käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyviä tehtäviä.

Palveluasiantuntija, palkkapalvelut:
Palkanlaskennan palveluasiantuntijana työskentelet asiakaskohtaisessa palvelutiimissä mm. palvelussuhteisiin, palkanmaksuun, palkkioihin, vuosilomiin ja poissaoloihin liittyvien tehtävien parissa.

Sovellusneuvoja/järjestelmäasiantuntija:
Sovellusneuvojan ja järjestelmäasiantuntijan keskeinen tehtävä on palvelussa käytettävien tietojärjestelmien käytettävyyteen, ylläpitoon, jatkokehitykseen, käyttäjähallintaan ja käyttötukeen liittyvät tehtävät. Sovellusneuvojan tehtävissä korostuvat talous- ja palkkapalveluiden osaamisen lisäksi tietojärjestelmien tuntemus ja tekninen osaaminen.

Olemme Certiassa ylpeitä osaamisestamme, ammattitaidostamme ja työmme tuloksista. Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme tuottaa heille parasta palvelua.