Talous-, HR- ja palkkapalveluiden asiantuntemusta ja osaamista

Tehokkuutta ja asiantuntijuutta

Luotettavuutta ja ammattitaitoa

Sujuvuutta käyttäjäystävällisesti

Tukea ja toimivuutta

Automatisointia ja ajan säästöä

Tehokkuutta ja asiantuntijuutta

Luotettavuutta ja ammattitaitoa

Sujuvuutta käyttäjäystävällisesti

Tukea ja toimivuutta

Automatisointia ja ajan säästöä

Tehostamisen ammattilaiset

Certia Oy on palvelukeskus, joka on erikoistunut talous- ja palkkapalveluiden tuottamiseen korkeakouluille ja yliopistoille. Certiassa on näiden palveluiden edellyttämää asiantuntemusta, osaamista ja teknologiaratkaisuja.

Certian tapa toimia

Certia on asettanut itselleen tavoitteen olla paras julkisen sektorin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Tavoitteeseen pääseminen vaatii kehittymistä, osaamisen kasvattamista ja raakaa työntekoa. Me olemme sitoutuneita työskentelemään ja parantamaan laatuamme jatkuvasti, kunnes olemme tavoitteen mukaisesti paras vaihtoehto. Tavoitteeseen tähtäämme seuraavien painopistealueiden avulla:

Kannattavuus

Tehokkuus, kustannuskuri ja tuottavat investoinnit

Asiakasnäkökulma

Asiakkaan tunteminen ja kuunteleminen

Sisäinen laatu

Avoimuus, yhteiset mallit ja juurisyyhyn puuttuminen

Kehittäminen

Ennakointi, näkemys, ideointi ja innovointi

Henkilökunta

Oppiminen, osaaminen, joustavuus, arvostus ja kannustus

Avainasemassa osaaminen ja palveluasenne

Olemme Certiassa ylpeitä osaamisestamme, ammattitaidostamme ja työmme tuloksista. Arvostamme asiakkaitamme ja haluamme tuottaa heille parasta palvelua. Kaikilla työntekijöillämme on mahdollisuus oman osaamisensa kehittämiseen ja uusien asioiden oppimiseen. Työntekijät ovat myös avainasemassa toiminnan kehittämisessä.

Certia lukuina - Vuosivolyymit 2019

160000
Ostolaskua
40000
Myyntilaskua
75000
Matkalaskua
110000
Palkkalaskelmaa
40000
Palkkiolaskelmaa