HR- ja palkkapalvelut

HR- ja palkkapalveluiden prosesseissa luotettavuus ja huolellisuus ovat avainasemassa. Certian ammattilaiset huolehtivat asiakkaidensa palkanlaskennan tehtävistä osaavasti ja laadukkaasti. Certiassa palkanlaskenna prosessit perustuvat luotettavuuteen ja nopeaan palkkatapahtumien käsittelyyn sekä tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Jokaisen organisaation henkilöstö ansaitsee sujuvat ja asiantuntevat palkkahallinnon prosessit.

HR- ja palkkapalvelut työsuhteen alkamisesta sen päättymiseen
Luotettavasti ja muutoksiin nopeasti reagoiden

Henkilöstöhallinnon lainsäädännön sekä työehtosopimusten seuraaminen ja hallinta vaativat ammattitaitoa ja tarkkuutta. Certiassa ydinosaamista ovat palkanlaskennan tehtävät. HR- ja palkkapalveluiden lisäksi Certia tarjoaa asiakkailleen tukipalveluita  prosesseissa ja niiden kehittämisessä, muutostilanteissa tai uusien lakien ja määräysten huomioon ottamisessa HR- ja palkkapalveluissa. Certian asiantuntijat ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisissa erityisosaamista vaativissa tilanteissa.

Palkat, palkkiot ja apurahat

Palkkojen ja palkkioiden laskenta ja maksatus oikea-aikaisena ja oikeamääräisenä. Certia vastaa palkanlaskentaan tarvittavien tietojen ylläpidosta, palkkojen laskennasta ja maksatuksesta.

Lomarahat- ja korvaukset

Lomarahojen ja –korvausten selvittäminen ja maksaminen, vuosiloma-asiat ja poissaolotiedot.

Viranomaistilitykset ja raportointi

Viranomaistilitykset ja raportointi lakien ja säädösten mukaisesti, palkkatilastointi sekä arkistointi. Työnantajan käytössä ovat sähköiset raportit ja työntekijä saa palkkalaskelman joko sähköisesti tai perinteisesti paperilla. Järjestelmästä tuotettava informaatio ja raportit ovat käytettävissä myös johtamisen tukena.

Esimiehen ja työntekijän sähköiset palvelut

Selainpohjaisen palveluportaalin kautta työntekijät löytävät omat henkilö- ja työsuhdetietonsa, palkkalaskelmansa sekä loma- ja poissaolotietonsa. Käyttöliittymän kautta työntekijä voi päivittää omia tietojaan ja tallentaa poissaolojaan. Esimies taas näkee omien työntekijöidensä tiedot ja voi hyväksyä lomia ja poissaoloja. Palveluportaalin käyttö on tehty loppukäyttäjälle mahdollisimman helpoksi.
Tarjoamme lisäksi asiakkaillemme henkilöstöhallinnon neuvonta-, koulutus- ja kehittämispalveluita.

ASIAKASKOKEMUKSET

Case: Parempaa asiakaspalvelua akateemisen työn tueksi