Järjestelmien tuki- ja kehittämispalvelut

Osana järjestelmäpalveluita tarjoamme asiakkaille Certian järjestelmiin liittyvät palvelut ylläpidosta jatkokehittämiseen. Järjestelmien käytössä asiakkaan tukena ovat Certian asiantuntijat aihealueittain sekä tekninen tukitiimi.

Certian tekninen tiimi huolehtii järjestelmän ylläpitopalveluista. Ylläpitopalveluilla taataan suurin mahdollinen käyttöprosentti ja virhetilanteissa mahdollisimman pieni häiriö liiketoiminnalle. Ylläpitopalveluun kuuluu myös liittymien hallinta sekä dokumentointi.

Certian toiminta perustuu tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen, asiakkaan tarpeiden mukaisten ratkaisujen löytämiseen ja käyttäjälähtöisyyteen.

Tärkeä osa Certian järjestelmäpalveluita on kehittäminen. Certian järjestelmiä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Järjestelmiä kehitetään sekä uusien toiminnallisuuksien ja modulien käyttöönottoina että pienkehityksenä nykyisten järjestelmien toiminnallisuuksien muokkaamisena. Kehittämisprojektit alkavat asiakkaiden tarpeista tai toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista, ja asiakas on avainasiassa käyttöönotettavien ominaisuuksien määrittelemisessä juuri tarpeita vastaaviksi.