Matkahallinnon palvelut

Certian matkahallinnon palvelut perustuvat suoraviivaisiin toimintatapoihin, tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen ja asiakkaille vaivattomiin ratkaisuihin. Matkahallinnon palvelut ovat asiakkaille luotettavia ja ammattitaidolla tuotettuja, yhteydenpito Certiaan on helppoa. Certian matkanhallinnon palvelut sisältävät laskujen käsittelyn, matkakulujen laskutuksen ja maksatukseen siirron, matkahallinnon prosessin valvonnan, arkistoinnin sekä neuvontapalvelut. Myös vuosittain tehtävät järjestelmämuutokset tehdään keskitetysti Certiassa.

Matkahallinnon palvelut perustiedoista matka- ja kululaskujen maksuun
Ammattitaidolla ja asiakkaita kuunnellen

Matkahallinnon peruspalveluiden lisäksi Certia tarjoaa asiakkailleen tukipalveluita matkahallinnon prosesseissa ja niiden kehittämisessä, muutostilanteissa tai uusien lakien ja määräysten huomioon ottamisessa.