Ohjelmistorobotiikka

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää apuna työllistävissä prosesseissa, paikata resurssitarvetta tai hyödyntää aikaa vievissä tehtävissä. Certilla työskentelee ohjelmistorobotiikan asiantuntijoita, joiden asiantuntemusta asiakkaat voivat hyödyntää omissa käyttökohteissaan. Ohjelmistorobotiikka toteutetaan UiPath-ratkaisulla.

Vaikka ohjelmistorobottien kehitystyökalut ovat ketteriä, suunnitellaan toteutukset kestäviksi.

Certian ohjelmistorobottien toteutukset perustuvat sovittuun malliin, jossa toteutuksen rakenne takaa helpon ylläpidon muutos- ja virhetilanteissa. Jokaisesta prosessista saadaan ohjelmistorobotin suorittamasta työstä tarkkaa seurantatietoa, joka voidaan liittää asiakkaan raportointijärjestelmään.

Käyttökohteiden tunnistaminen ja ohjelmistorobotiikan toteutus

Palvelu kattaa koko ohjelmistorobotiikan kokonaisuuden. Palvelu alkaa prosessien läpikäynnistä ja käyttökohteiden tunnistamisesta. Prosessianalyysin jälkeen valitaan yhdessä asiakkaan kanssa kohteet, joihin ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetään. Certia toteuttaa palvelun, se testataan yhdessä asiakkaan kanssa ja siirretään tuotantoon.

Ohjelmistorobotiikan kehitys

Palvelu sisältää ohjelmistorobotiikan kehityksen asiakkaan tiettyyn tarpeeseen. Ohjelmistorobotiikkaa voidaan käyttää jo tunnistettuihin prosesseihin tai lisätä automaatiota asiakkaan toimintoihin. Certia huolehtii alustapalvelusta, vuokraa ohjelmistorobotiikan resurssia asiakkaan käyttöön sekä tukee asiakasta ohjelmistorobotiikan toteutuksessa ja testauksessa.

Molempiin palvelupaketteihin sisältyy Certian tarjoama alustapalvelu. Alustapalvelu sisältää ylläpidon, valvonnan ja raportoinnin sekä käyttötukipalvelut asiakkaan asiantuntijoille.