Talouspalvelut

Talouspalveluiden huolellinen hoitaminen vaatii asiantuntemusta ja osaamista. Certiassa talouden tehtävät ovat ydinosaamista ja prosessit perustuvat parhaisiin käytäntöihin, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Certian ammattilaiset ovat talouden asiantuntijoita. Palvelukokonaisuudet sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Talouspalvelut tositteesta tilinpäätökseen
Tehokkaasti ja asiantuntevasti

Talouden peruspalveluiden lisäksi Certia tarjoaa asiakkailleen tukipalveluita prosesseissa ja niiden kehittämisessä, muutostilanteissa tai uusien lakien ja määräysten huomioon ottamisessa. Certian asiantuntijat ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisissa erityisosaamista vaativissa tilanteissa.

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskun koko käsittelyprosessi tiliöintiä myöten, asiakkaan tehtävänä ainoastaan ostolaskun hyväksyminen maksuun.

Myyntilaskut ja myyntireskontra

Asiakasrekisterin ylläpito, myyntilaskujen lähettäminen verkkolaskuina tai paperilaskuina, maksuhuomautukset, korkolaskutus ja perintäpalvelut sekä myyntireskontran hoito.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Tilikauden avausviennit, tilikauden aikainen kirjanpito, tilinpäätöslaskelmat ja -liitteet sekä lakisääteiset viranomaisraportoinnit ja tilitykset. Lisäksi käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri.

Talousraportointi

Raportoinnin avulla tuotetaan tietoa sekä päivittäisen toiminnan tueksi että johdon päätöksentekoon ja suunnitteluun. Raporteissa käytettävänä on koko taloushallinnon data, ja ylätason raporteilta päästään porautumaan aina yksittäiseen tositteeseen asti.

ASIAKASKOKEMUKSET

Case: Certia talouden kumppanina

Case: Parempaa asiakaspalvelua akateemisen työn tueksi

Case: Ostolaskuprosessin tehostaminen yhdessä kehittämällä