Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palveluiden huolellinen hoitaminen vaatii asiantuntemusta ja osaamista. Certiassa taloushallinnon tehtävät ovat ydinosaamista ja prosessit perustuvat parhaisiin käytäntöihin, yhtenäisiin toimintaperiaatteisiin ja tietojärjestelmien tehokkaaseen hyödyntämiseen. Certian ammattilaiset ovat taloushallinnon asiantuntijoita. Palvelukokonaisuudet sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Talouspalvelut tositteesta tilinpäätökseen
Tehokkaasti ja asiantuntevasti

Taloushallinnon peruspalveluiden lisäksi Certia tarjoaa asiakkailleen tukipalveluita taloushallinnon prosesseissa ja niiden kehittämisessä, muutostilanteissa tai uusien lakien ja määräysten huomioon ottamisessa taloushallinnossa. Certian taloushallinnon asiantuntijat ovat asiakkaiden käytettävissä erilaisissa erityisosaamista vaativissa tilanteissa.

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskun koko käsittelyprosessi tiliöintiä myöten, asiakkaan tehtävänä ainoastaan ostolaskun hyväksyminen maksuun.

Myyntilaskut ja myyntireskontra

Asiakasrekisterin ylläpito, myyntilaskujen lähettäminen verkkolaskuina tai paperilaskuina, maksuhuomautukset, korkolaskutus ja perintäpalvelut sekä myyntireskontran hoito.

Kirjanpito ja tilinpäätös

Tilikauden avausviennit, tilikauden aikainen kirjanpito, tilinpäätöslaskelmat ja -liitteet sekä lakisääteiset viranomaisraportoinnit ja tilitykset. Lisäksi käyttöomaisuuskirjanpito ja irtaimistorekisteri.

Talousraportointi

Raportoinnin avulla tuotetaan tietoa sekä päivittäisen toiminnan tueksi että johdon päätöksentekoon ja suunnitteluun. Raporteissa käytettävänä on koko taloushallinnon data, ja ylätason raporteilta päästään porautumaan aina yksittäiseen tositteeseen asti.

ASIAKASKOKEMUKSET

Case: Certia taloushallinnon kumppanina

Case: Parempaa asiakaspalvelua akateemisen työn tueksi

Case: Ostolaskuprosessin tehostaminen yhdessä kehittämällä