Martti-järjestelmään on julkaistu tammikuun alussa uusi toiminnallisuus sopimuksellinen ostolasku. Uusi toiminnallisuus on tarkoitettu sopimukseen perustuvia, toistuvia laskuja varten. Hyvä esimerkki sopimuksellisesta ostolaskusta on esimerkiksi tilavuokrat, joissa sopimus tehdään pidemmäksi aikaa ja laskut tulevat kuukausittain saman suuruisina.

Järjestelmään syötetty sopimus maksun perusteena
Sopimuksellisen ostolaskun perusteena on SAP-järjestelmään syötetty sopimus. Yliopisto tallentaa järjestelmään tehdyn sopimuksen perustiedot, kuten voimassaoloaika sekä maksettava summa. Alkuperäinen, allekirjoitettu sopimus voidaan lisätä sopimuksen liitteeksi, jolloin se tallentuu Open text –arkistoon. SAP-järjestelmä tuottaa jokaiselle sopimukselle oman numeron, joka toimitetaan toimittajalle. Toimittaja lisää sopimusnumeron omalle laskulleen.

Automatisoitu prosessi
Edellytyksenä sopimuksellisen ostolaskun käyttöön on, että laskun täytyy saapua Certiaan verkkolaskuna, jolloin sovellus voi tarkastaa, löytyykö laskulta järjestelmään syötetyn sopimuksen numero. Seuraavaksi sovellus tarkastaa sopimuksen voimassaoloajan sekä laskun summan oikeellisuuden järjestelmään syötetyn sopimuksen tiedoista. Mikäli sopimus on voimassa ja laskun summa oikea, sovellus tiliöi laskun automaattisesti ja kirjaa sen suoraan järjestelmään ilman hyväksyntäkiertoa. Ostolaskuraporteilta ja kirjanpitotositteilta voi porautua järjestelmästä löytyvään sopimukseen asti, eli aina voidaan tarkastaa, mihin sopimukseen lasku perustuu.

Uusi toiminnallisuus asiakkaiden käytettävissä
Uusi toiminnallisuus on asiakkaiden kehitysehdotusten perusteella toteutettu ja julkaistu tammikuussa Martti-järjestelmään. Toiminnallisuus on kaikkien Certian Martti-asiakkaiden hyödynnettävissä.