Kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisterin myötä on tullut muutoksia aikaisempaan ilmoittamismenettelyyn ja aikataulut ovat tiukentuneet. Työnantaja ilmoittaa kaikki maksetut palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Certiasta ilmoitukset palkkojen ja matkakorvausten osalta tehdään tulorekisterin aikataulun mukaisesti jokaisen maksun jälkeen.

Alkuvuoden tulorekisteri-ilmoituksia on tehty useammassa osassa ja osin vanhoja ilmoituksia täydentäen. Tulorekisterin vaatimukset ovat aiheuttaneet vielä lisätyötä järjestelmiin käyttöönoton jälkeen. Viranomaiset ja järjestelmätoimittajat kehittävät uusia toimintatapoja ja valmiita ohjeistuksia ei joka tilanteessa vielä ole saatavilla. Verottajan mukaan vuosi 2019 on siirtymäkautta, jolloin myöhästymismaksua ei pääsääntöisesti määrätä.

Tulorekisterin toiminnassa vielä haasteita
Tulorekisterissä on ilmennyt käyttöönoton jälkeen vielä haasteita toiminnassa. Tulorekisterin toiminnallisuuksissa on ollut puutteita, teknisessä rajapinnassa on ollut suorituskykyongelmia ja tulorekisterin asiointipalvelussa näkyy osa ilmoituksista kahteen kertaan. Haasteet ovat selvityksessä Verohallinnossa, Tulorekisterissä, Certialla ja järjestelmätoimittajalla.

Teknisen rajapinnan ongelmat ovat aiheuttaneet haasteita palauteilmoitusten saamisessa sekä tietojen ilmoittamisessa. Ongelmia on ilmennyt, kun toimitettavia ilmoituksia on paljon ja palauteilmoitusten saamisessa on saattanut kestää useampi päivä.

Tulorekisterin asiointipalvelussa, OmaVerossa ja eläkeyhtiöiden tiedoissa osa ilmoituksista näkyy kahteen kertaan, vaikka ilmoitus olisi lähetetty vain kerran. Myös tuplailmoitukset ovat selvityksessä.