Tammerfors Universitet

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Inköpsreskontra: tfn 040 300 2550, ostoreskontra.joe@certia.fi

Myyntireskontra: puh. 040 300 2583, invoicing@certia.fi

Kirjanpito: puh. 040 300 2591, kirjanpito@certia.fi

 

Serviceförfrågningarna till Certia görs via Service desk systemet via linken https://portti.certia.fi/. Logga in med ditt eget universitets haka-lösenord.