Vasa Universitet

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Personalförvaltning: tfn 046 9233 146, uwasa.heha@certia.fi

Inköpsreskontra: tfn 040 300 2520, osto@certia.fi

Försäljningsreskontra: tfn 040 300 2583, invoicing@certia.fi

Bokföring: tfn 040 300 2591, kirjanpito@certia.fi

Resehantering: tfn 040 300 2541, travel.vaasa@certia.fi

 

Serviceförfrågningarna till Certia görs via Service desk systemet via linken https://portti.certia.fi/. Logga in med ditt eget universitets haka-lösenord