Palkkiolomake sähköistyy osana Mepco HRM-kehitystä

uoden 2018 aikana Certiasta laitettiin maksuun 50 882 palkkiota, joista suurin osa on vaatinut paperilomakkeen. Järjestelmäkehityksen myötä Certia pystyy tarjoamaan Mepco HRM asiakkailleen täysin sähköisen palkkiolomakkeen syksyllä 2019. Palkkio aloitetaan yliopiston toimesta Mepco-järjestelmässä Sähköisen palkkiolomakkeen mallissa palkkioprosessi aloitetaan aina yliopiston toimesta. Palkkiosta sopinut yhteyshenkilö voi aloittaa sähköisen palkkiolomakkeen, kunhan tietää palkkionsaajan nimen, sähköpostiosoitteen sekä palkkion […]

Ohjelmistorobotiikan käyttö laajenee

Parhaita ohjelmistorobotiikan käyttökohteita ovat rutiininomaiset työläät ja toistuvat työtehtävät. Certia hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tällä hetkellä maksuajoihin ja niiden arkistointiin, toimittajien ja asiakkaiden perustietojen ylläpitoon ja ennakkoperintärekisterin tarkastustehtäviin. Extranetin lomakepalvelu toimii robotin työlistana Asiakkaiden avauspyyntöjä sekä asiakkaan muutos- ja laajennuspyyntöjä varten on rakennettu Certian extranettiin lomakepalvelu yliopistojen asiantuntijakäyttäjiä varten. Lomakepalvelun kautta yliopiston asiantuntija voi tehdä pyynnön asiakkaan […]

Laadunhallinta Certiassa

Certian laatua kehitetään ja seurataan monin eri tavoin. Asiakkaalle näkyvin keino on vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt. Lisäksi asiakkaat saavat vuosittain käyttöönsä ulkopuolisen asiantuntijan tekemän auditointiraportin, joka on myös lausunto Certian prosessien laadusta asiakkaalle. Näiden toimenpiteiden lisäksi sisäistä laadunhallintaa tehdään kaikilla Certian organisaatiotasoilla päivittäin. Laatuhuomiot ja häiriötiketit ovat asiakasrajapinnan valvontaa Jokainen häiriötiketti tai palvelupyyntö, johon liittyy jokin laatupoikkeama, […]

Vuosilomalain muutos 1.4.2019

Vuosilomalakiin on tullut muutoksia 1.4.2019. Muutoksia sovelletaan 1.4.2019 alkaneen lomanmääräytymisvuoden lomaoikeuteen, mutta ne voivat kuitenkin tulla sovellettavaksi lomakorvauksen laskennassa jo vuonna 2019. Vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät Vuosilomalain muutosten myötä työntekijälle tulee oikeus vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin sairaudesta tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta johtuvan poissaolon vuoksi. Työntekijä voi saada lisävapaapäiviä, jos hän ei ole ansainnut vuosilomaa vähintään neljää viikkoa lomanmääräytymisvuoden […]

Tulorekisterin tilannekatsaus

Kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin myötä on tullut muutoksia aikaisempaan ilmoittamismenettelyyn ja aikataulut ovat tiukentuneet. Työnantaja ilmoittaa kaikki maksetut palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Certiasta ilmoitukset palkkojen ja matkakorvausten osalta tehdään tulorekisterin aikataulun […]

Ohjelmistorobotiikasta apua prosessien kehittämisessä

Ohjelmistorobotiikka on jo tällä hetkellä käytössä Certian omien prosessien automatisoinnissa ja nyt myös asiakkaat voivat hyödyntää Certian ohjelmistorobotiikkapalveluita. Asiakkaan valittavana on käyttökohteiden tunnistaminen ja ohjelmistorobotiikan toteutus tai ohjelmistorobotiikan kehitys. Kestäviä ratkaisuja ja seurattavuutta asiakkaan valitsemalla laajuudella Vaikka ohjelmistorobottien kehitystyökalut ovat ketteriä, on tärkeää, että toteutukset suunnitellaan kestäviksi. Certian ohjelmistorobottien toteutukset perustuvat sovittuun malliin, jossa toteutuksen […]

Uusien asiakkaiden palvelutuotanto ja järjestelmät käynnissä

Vuodenvaihde 2019 oli kiireistä aikaa Certiassa, kun käyttöön otettiin Tampereen korkeakoulukonsernin taloushallinnon järjestelmä, Taideyliopiston taloushallinnon järjestelmä sekä henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä sekä Itä-Suomen yliopiston henkilöstö- ja palkkahallinnon järjestelmä. Käyttöönottojen jälkeen uudet projektit ovat jo alkamassa. Taideyliopiston talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutuotanto vauhdissa Taideyliopisto aloitti Certian asiakkaana sekä taloushallinnon että henkilöstöhallinnon osalta. Taideyliopiston taloushallinto tuotetaan SAP-järjestelmällä ja […]

Kuusi yliopistoa hyödyntää uutta konsernilaskennan järjestelmäratkaisua

Certia toteutti vuoden 2018 aikana konsernilaskennan kokonaisuuden osaksi taloushallinnon SAP-järjestelmäratkaisua. Yliopistomaailman muuttuessa asiakkailta nousi esiin tarve konsernilaskennan järjestelmälle. Konsernilaskenta palvelee yhdistyvien korkeakoulujen tarpeita ja tarjoaa apuvälineen konsolidointiin ja laajamittaisempaan talouden seurantaan. Korkeakoulujen talouden järjestelmään peilaten tehty määrittely varmistaa sen, että toiminnallisuus on helposti käyttöönotettavissa Certian SAP-järjestelmän asiakkuuksille. Certian ratkaisussa on otettu huomioon myös SAPin ulkopuolisten […]

Tulorekisteri otettiin käyttöön 1.1.2019

Kansallinen tulorekisteri on otettu käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on uusi, monen eri viranomaisen yhteinen sähköinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot. Työnantaja ilmoittaa kaikki maksetut palkat ja muut suoritukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Certiasta ensimmäiset ilmoitukset palkkojen ja matkakorvausten osalta on tehty viikolla 3. Jatkossa ilmoitukset tehdään tulorekisterin aikataulun mukaisesti jokaisen maksun jälkeen. […]

Sopimuksellinen ostolasku uutena toiminnallisuutena Martti-järjestelmään

Martti-järjestelmään on julkaistu tammikuun alussa uusi toiminnallisuus sopimuksellinen ostolasku. Uusi toiminnallisuus on tarkoitettu sopimukseen perustuvia, toistuvia laskuja varten. Hyvä esimerkki sopimuksellisesta ostolaskusta on esimerkiksi tilavuokrat, joissa sopimus tehdään pidemmäksi aikaa ja laskut tulevat kuukausittain saman suuruisina. Järjestelmään syötetty sopimus maksun perusteena Sopimuksellisen ostolaskun perusteena on SAP-järjestelmään syötetty sopimus. Yliopisto tallentaa järjestelmään tehdyn sopimuksen perustiedot, kuten […]