Certiasta taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto

Kevään aikana taloushallintoliitto on audítoinut Certian toiminnan ja hyväksynyt Certian auktorisoiduksi jäseneksi. Auktorisointi on osa Certian laadunhallintaa. Mitä auktorisointi tarkoittaa? Taloushallintoliiton auktorisointi varmistaa, että Certian toimintatavat, järjestelmät ja taloudellinen tila on tarkastettu ja valvottu. Henkilöstö on koulutettua, osaamista pidetään yllä ja siitä raportoidaan. Palveluista sovitaan kirjallisilla sopimuksilla ja vastuuvakuutus turvaa palvelun. Lisäksi auktorisointi edellyttää, että […]

RPA-kauppa avattu Certian extranettiin

Certian extranettiin on avattu RPA-kauppa, josta voi lukea Certian toteuttamista ohjelmistorobotiikan ratkaisuista, tuoda esiin uusia ideoita ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä tai keskustella ohjelmistorobotiikasta keskustelupalstalla. Löydät sieltä myös videon ohjelmistorobotin työpäivästä. Ohjelmistorobotiikan toteutuksia ja tulevia toteutuksia Certia on automatisoinut robotiikan avulla useita sisäisiä prosesseja, sekä toteuttanut jo muutamia ohjelmistorobotiikan ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin. Uusia toteutuksia suunnitellaan ja toteutetaan parhaillaan […]

Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät

Certia järjesti loka- ja marraskuussa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät yliopistojen asiantuntijoille. Käyttäjäpäivillä käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita sekä tulevia muutoksia ja kehitystä järjestelmien ja palveluiden osalta. Molemmat käyttäjäpäivät saivat hyvää palautetta ja ne tullaan järjestämään taas ensi vuonna. Henkilöstöhallinnon asioina sähköinen palkkiolomake, katre ja ohjelmistorobotiikka Henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivän ensimmäisenä asiana esiteltiin sähköinen palkkiolomake. Mepco HR-järjestelmään […]

SAP HR yliopistojen Mepco käyttöönottoprojekti aloitettu

SAP HR –järjestelmää käyttävien yliopistojen (Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto) Mepco HR-järjestelmän käyttöönottoprojekti on aloitettu lokakuussa. Projektin tavoitteena on ottaa käyttöön Mepcon HR-toiminnallisuudet 1.6.2020. Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan yliopisto, Oulun yliopisto ja Vaasan yliopisto käyttävät jo nyt Mepcon palkkamoottoriratkaisua ja nyt järjestelmää laajennetaan HR-toiminnallisuuksiin. Turun yliopisto siirtyy käyttämään sekä Mepcon […]

Lapin korkeakoulukonserni Certian asiakkaaksi

Lapin korkeakoulukonserni on tehnyt päätöksen siirtyä Certian asiakkaaksi 1.1.2021 lähtien. Certia hoitaa jo tällä hetkellä Lapin yliopiston taloushallinnon palvelut SAP-järjestelmällä. Asiakkuuden laajentumisen myötä Certia hoitaa 1.1.2021 myös Lapin ammattikorkeakoulun taloushallinnon SAP-järjestelmällä sekä Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun henkilöstöhallinnon Mepco HR ja palkat –järjestelmällä. Asiakkuusprojektin valmistelu käynnissä Lapin korkeakoulukonsernin asiakkuusprojekti sisältää Lapin ammattikorkeakoulun SAP-taloushallinnon käyttöönottoprojektin ja […]

Verokortit 2020

Vuoden 2020 verokorttien postitus alkaa joulukuussa 2019 ja ne astuvat voimaan 1.2.2020. Tammikuussa käytetään 31.12.2019 voimassa olevan verokortin pidätysprosentteja. Verokorttien toimittaminen Verokorttia ei tarvitse toimittaa, jos työnantaja on saanut tiedot ennakonpidätystä koskien sähköisesti suorasiirtona. Helmikuussa palkanlaskentajärjestelmään tehtävän ajon yhteydessä verotustiedot tallentuvat kaikille henkilöille, joilla on sopimus voimassa 31.1.2020. Suorasiirtona Certiaan tulleista verokorteista ei tarvitse toimittaa […]

Kelan päivärahoihin muutos

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Etuuksien taso säilyy ennallaan, muutos koskee ainoastaan vuositulon määrittelyä. Jatkossa vuositulo määritellään etuuden alkamista edeltäneiden tulojen mukaan. 1.1.2020 alkaen vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. 12 kuukauden tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää 1 kalenterikuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei […]

Certian organisaatio uudistui

Certian organisaatio uudistui 1.9.2019. Isot kehityshankkeet on nyt viety läpi ja uuden organisaation tavoitteena on varmistaa asiakkaiden laadukas palvelutuotanto taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, niihin liittyvissä järjestelmäpalveluissa ja ohjelmistorobotiikassa. Uudessa organisaatiossa johto on sama tuttu: toimitusjohtaja Ulla Laalo, palvelutuotannon palvelujohtaja Pirkko Kero-Kangasluoma sekä järjestelmäpalveluiden palvelujohtaja Jarkko Nygren. Palvelutuotannon operatiivisesta toiminnasta ja kehityksestä vastaavat taloushallinnon palvelupäällikkö Petteri Hiltunen sekä […]

Yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu

Keväällä 2019 päätökseen saadun kilpailutuksen myötä yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu. Uusi laskuoperaattori on TeliaSonera Finland Oyj. Certia on aloittanut käyttöönottoprojektin uuden toimittajan kanssa keväällä 2019 ja operaattori vaihtuu marraskuun aikana. Verkkolaskujen määrää pyritään nostamaan Käyttöönottoprojektin ja uuden operaattorin myötä verkkolaskujen määrää pyritään nostamaan. Tässä tärkeä osa on myös yliopistojen tilaajilla, jotta annetaan toimittajille oikeat […]

Vanhempainpäivärahojen päätösten viivästys

Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta hakeneet voivat siis joutua odottamaan päätöstä tavallista pidempään. Sairausvakuutuslain muutos koskee sairaus- ja vanhempainpäivärahoja, kuntoutusrahaa sekä erityishoitorahaa, jotka alkavat 1.1.2020 tai sen jälkeen. Kela alkaa käyttää päivärahojen määräytymisen perustana 12 […]