Kontaktuppgifter

Vasa

Besöksadress:
Cirkelvägen 6
65100 Vasa

Postadress:
PL 102
65101 Vasa

 

Joensuu

Rantakatu 23
80100 Joensuu

Faktureringsadress
Certia Oy
PL 90498
01051 LASKUT

Nätfaktureringsadress:
003723274223 (OpusCapita Group Oy, välittäjän tunnus E204503)

FO-nummer:
2327422-3

E-postadresser enligt modellen förnamn.efternamn@certia.fi.

Kontaktuppgifter för serviceteamen (enligt universitet) kan hittas från Certias webbsidor under Kundservice.

För allmänna frågor om Certia besvarar koordinator Satu Hjerppe 040 300 2410, info@certia.fi

Ledningsgrupp:
Verkställande direktör Ulla Laalo 040 7255 174
Utvecklings- och upphandlingsdirektör Pirkko Kero-Kangasluoma 040 512 6221
Servicedirektör, systemtjänster Jarkko Nygren 0400 562 138