Ledningsgrupp

Verkställande Direktör Ulla Laalo

Utvecklings- och upphandlingsdirektör Pirkko Kero-Kangasluoma

Servicedirektör, systemtjänster Jarkko Nygren