Om oss

Certia är en servicecenter, som är specialiserat att producera tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning för universiteten, högskolorna och företagen. Utöver tjänster för ekonomi- och personalförvaltning erbjuder Certia även experttjänster i samband med datasystem och robotik.

Kompetens som förutsätts inom ekonomi- och personalförvaltning koncentreras nu till Certia. Certia erbjuder sina kunderna ett alternativ att handha stödtjänster för ekonomi och personalförvaltning samt en möjlighet att fokusera sina resurser på sin kärnverksamhet.

Utgångspunkterna i vår verksamhet är effektivitet och utveckling. Vi vill vara den bästa möjliga samarbetspartnern för våra kunder, inte bara i fråga om kostnadseffektivitet utan också i fråga om kvalitet.

Certia grundades 1.5.2010. Certia har cirka 80 anställda i Vasa och Joensuu.

Certia har satt upp som mål för sig själv att vara det bästa servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning inom den offentliga sektorn. Att uppnå detta mål kräver utveckling, ökad kompetens och hårt arbete. Vi har förbundit oss att arbeta och kontinuerligt förbättra vår kvalitet tills vi uppnått vårt mål att vara det bästa alternativet.

Omsättning per tjänst