Styrelse

Certias styrelse

Styrelsens ordförande Siru Helminen, ekonomidirektör Turku universitet
Styrelsens vice ordförande Päivi Seppä, ekonomi- och servicedirektör Jyväskylä universitet

Styrelseledamöter:
Tapani Harkila, ekonomidirektör, Åbo Akademi
Heli Huhtala, ekonomidirektör, Tampere universitet
Tuomo Meriläinen, förvaltningsdirektör Östra Finlands universitet
Jarmo Okkonen, personaldirektör Uleåborgs universitet