Arbeta hos Certia

Certia är en arbetsgemenskap inom ekonomi- och personalförvaltning samt system expertise som erbjuder personalen en möjlighet att fördjupa det egna yrkeskunnandet genom utbildning och teamwork. Personalens välbefinnande, motivation och förmåga att sköta mångsidiga uppgifter inom är viktigt vid Certia. I arbetet kombineras kunskapen om ekonomi- och personalförvaltning med systemkunnande och kännedomen om kundorganisationerna.

Certia har som mål att vara det bästa alternativet för sina anställda.

De anställda erbjuds möjligheter att utveckla sin kompetens och lära sig nytt. Bra arbete belönas. Vi på Certia är stolta över vår kompetens, yrkeskunnighet och resultatet av vårt arbete. Vi uppskattar våra kunder och vill producera den bästa möjliga servicen för dem.

Exempel på Certias uppgiftsbeteckningar är:

Serviceexpert, ekonomiförvaltning:
Som serviceexpert inom ekonomiförvaltning arbetar du i ett process specifikt serviceteam. Till dina arbetsuppgifter hör bl.a. behandling av utgifter och inkomster och uppgifter som rör betalningstrafik, bokföring och bokslut samt egendomsförvaltning.

Serviceexpert, personalförvaltning:
Som serviceexpert inom personalförvaltning arbetar du i ett kundspecifikt serviceteam med uppgifter som rör bl.a. tjänsteförhållanden, utbetalning av löner, arvoden, utnämningsbrev, årssemestrar och frånvaro.

System expert:
Dina huvudsakliga uppgifter som system expert rör tillgänglighet och upprätthållande av datasystemen för ekonomi- och personalförvaltning samt användaradministration och stödtjänster. I uppgfterna är förutom ekonomi och personalförvaltning samt tekniska uppgifterna.