Kompetens och sakkunnighet inom ekonomi- och personalförvaltning

Effectivitet och expertis

Tillförlitlighet och noggrannhet

Tillförlitlighet och noggrannhet

Stöd och funktion

Automatisering och tidsbesparningar

Effectivitet och expertis
Tillförlitlighet och noggrannhet
Tillförlitlighet och noggrannhet
Stöd och funktion
Automatisering och tidsbesparningar

Experter på effectivisering

Certia är en servicecenter, som är specialiserat att producera tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning för universiteten, högskolorna och företagen. Certia har den expertis och kompetens samt de teknologiska lösningar som dessa tjänster kräver.

Certias sätt att arbeta

personalförvaltning inom den offentliga sektorn. Att uppnå detta mål kräver utveckling, ökad kompetens och hårt arbete. Vi har förbundit oss att arbeta och kontinuerligt förbättra vår kvalitet tills vi uppnått vårt mål att vara det bästa alternativet. Våra mål eftersträvar vi med hjälp av följande prioriterade områden:

Lönsamhet

Effektivitet, kostnadskontroll och lönsamma investeringar

Kundperspektiv

Att känna till och lyssna på kunden

Intern kvalitet

Öppenhet, gemensamma modeller och ingripande i den grundläggande orsaken

Utveckling

Prognostisering, visioner, idéer och innovationer

Personal

Inlärning, kompetens, flexibilitet, uppskattning och sporrande

Kompetens och tjänstvillighet i fokus

Vi på Certia är stolta över vår kompetens, yrkeskunnighet och resultatet av vårt arbete. Vi uppskattar våra kunder och vill producera den bästa möjliga servicen för dem. Alla våra anställda har möjlighet att utveckla sin kompetens och lära sig nya saker. De anställda har en nyckelroll även i utvecklingen av verksamheten.

Certia i siffror - Årsvolymer 2019

160000
Leverantörsfakturor
40000
Kundfakturor
75000
Resefakturor
110000
Lönespecifikationer
40000
Arvodespecifikationer