Kunder

Vi lyssnar på våra kunder och beaktar deras behov vid planeringen av lösningar som ger nytta till kunderna. Vi för genuin och konfidentiell dialog med kunden för att kunna erbjuda exakt sådana lösningar som uppfyller kundens behov.

Med mod och tillförsikt.

Certias kunder i siffror

12 högskolor

11 företag

20 000 användare

69 489 serviceförfrågningar i år 2019

3,62* hur nöjda kunderna var med Certias verksamhet år 2019

*Hur nöjda kunderna är mäts på skalan 1-5. År 2019 var talet 3,83.