Kundtjänst

För sina kunder är Certia är en lätt och bekymmerslös lösning. Du kan nå Certias experter per telefon varje vardag kl. 8.00–16.00. Kontrollera telefonnumret till just det expertteam som kan betjäna dig i din fråga i kundtjänstens kontaktuppgifter.

För Certias kunder innebär enkelhet och bekymmerslöshet enkla kontakter och lätt ärendehantering genom servicekanaler och -modeller som stöder dem.

Kundtjänstens kontaktuppgifter

Utöver telefonjouren finns Certias experttjänster tillgängliga för kunderna via kundstödssystemet. Servicebegäran som lämnas in via kundstödssystemet skickas alltid till rätt expertteam, vilket säkerställer en snabb utredning av och snabba svar på olika frågor. Du kan lämna in servicebegäran till Certia via serviceportalen. Logga in i serviceportalen med det egna universitetets haka-koder. Om det inte går att logga in, ta kontakt med IT-avdelningen vid ditt universitet.