Meddelanden

RPA-kauppa avattu Certian extranettiin

Certian extranettiin on avattu RPA-kauppa, josta voi lukea Certian toteuttamista ohjelmistorobotiikan ratkaisuista, tuoda esiin uusia ideoita ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä tai keskustella ohjelmistorobotiikasta keskustelupalstalla. Löydät sieltä myös

Läs mer

Talous- ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät

Certia järjesti loka- ja marraskuussa taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon käyttäjäpäivät yliopistojen asiantuntijoille. Käyttäjäpäivillä käsiteltiin talous- ja henkilöstöhallinnon ajankohtaisia asioita sekä tulevia muutoksia ja kehitystä järjestelmien ja

Läs mer

Lapin korkeakoulukonserni Certian asiakkaaksi

Lapin korkeakoulukonserni on tehnyt päätöksen siirtyä Certian asiakkaaksi 1.1.2021 lähtien. Certia hoitaa jo tällä hetkellä Lapin yliopiston taloushallinnon palvelut SAP-järjestelmällä. Asiakkuuden laajentumisen myötä Certia hoitaa

Läs mer

Verokortit 2020

Vuoden 2020 verokorttien postitus alkaa joulukuussa 2019 ja ne astuvat voimaan 1.2.2020. Tammikuussa käytetään 31.12.2019 voimassa olevan verokortin pidätysprosentteja. Verokorttien toimittaminen Verokorttia ei tarvitse toimittaa,

Läs mer

Kelan päivärahoihin muutos

Vuoden 2020 alusta vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella. Etuuksien taso säilyy ennallaan, muutos koskee ainoastaan vuositulon määrittelyä. Jatkossa vuositulo määritellään etuuden alkamista edeltäneiden

Läs mer

Certian organisaatio uudistui

Certian organisaatio uudistui 1.9.2019. Isot kehityshankkeet on nyt viety läpi ja uuden organisaation tavoitteena on varmistaa asiakkaiden laadukas palvelutuotanto taloushallinnossa, henkilöstöhallinnossa, niihin liittyvissä järjestelmäpalveluissa ja

Läs mer

Yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu

Keväällä 2019 päätökseen saadun kilpailutuksen myötä yliopistojen ja Certian laskuoperaattori muuttuu. Uusi laskuoperaattori on TeliaSonera Finland Oyj. Certia on aloittanut käyttöönottoprojektin uuden toimittajan kanssa keväällä

Läs mer

Vanhempainpäivärahojen päätösten viivästys

Sairausvakuutuslain muutoksen takia Kela pystyy laskemaan päivärahojen määrät ensi vuonna alkaville perhevapaille vasta tammikuussa, jolloin koko edellisen vuoden tulot ovat tulorekisterissä. Vanhempainpäivärahoja vuoden 2020 alusta

Läs mer

Ohjelmistorobotiikan käyttö laajenee

Parhaita ohjelmistorobotiikan käyttökohteita ovat rutiininomaiset työläät ja toistuvat työtehtävät. Certia hyödyntää ohjelmistorobotiikkaa tällä hetkellä maksuajoihin ja niiden arkistointiin, toimittajien ja asiakkaiden perustietojen ylläpitoon ja ennakkoperintärekisterin

Läs mer