Tjänster inom ekonomiförvaltningen

Omsorgsfull skötsel av ekonomiförvaltningen kräver sakkunnighet och kunnande. I Certia baserar sig ekonomiförvaltningsprocesserna på bästa praxis, enhetliga verksamhetsprinciper och effektivt utnyttjande av datasystem. Certias fackmän är experter inom ekonomiförvaltning.

Ekonomitjänster från verifikationer till bokslut
Effektivt och sakkunnigt

Certia erbjuder sina kunder stödtjänster i ekonomiförvaltningsprocesserna och i deras utveckling, i sådana situationer då de ändras eller då nya lagar eller förordningar skall tas i beaktande i ekonomiförvaltningen. Certias experter på ekonomiförvaltning är tillgängliga för kunderna i situationer som kräver expertkunnande.

Leverantörsfakturor och leverantörsreskontra

I leverantörsfaktura-processen kan Certia sköta hela behandlingsprocessen ända fram till konteringen och då behöver kunden endast godkänna betalningen av leverantörsfakturan.

Kundfakturor och kundreskontra

Upprätthållande av kundregister, skickande av kundfakturor antingen som e-fakturor eller pappersfakturor, betalningsanmärkningar, räntefakturering, inkassotjänster samt skötsel av kundreskontran.

Bokföring och bokslut

Boköppning, bokföring under redovisningsperioden, bokslutskalkyler och – bilagor samt lagstadgad rapportering till myndigheterna och redovisning. Därtill tar vi hand om egendomsförvaltningen och lösöreregistret.

Ekonomirapportering

Ekonomiförvaltningsrapporter t.ex. om kundomsättning, resultatkalkyler eller saldot över anläggningstillgångar. I rapporterna är hela ekonomiförvaltningens data tillgängligt, och från de övre rapporterna kan du söka dig hela vägen ner till enskilda verifikat.