Ekonomiförvaltnings SAP-systemet för högskolor

Det har planerats för högskolors behov. Certia satsar på en kontinuerlig utveckling av SAP-systemet för att se till att kunderna har de nyaste funktionerna samt en användarvänlig och kostnadseffektiv lösning till sitt förfogande.

Det gemensamma SAP-systemet är hörnstenen i Certias ekonomiförvaltnings serviceproduktion och systemtjänster.

Certias SAP-system omfattar funktioner för ekonomi- och personalförvaltning, reseadministration, rapportering samt en arkivlösning. Det integrerade systemet säkerställer en informationsgång i realtid mellan de olika delområdena. Med hjälp av de automatiserade och linjära processerna förbättras effektiviteten och användarvänligheten. Dessutom möjliggör den uppdaterade och korrekta informationen i systemet en noggrann rapportering som stöd för ledningen.