Mepco – högskolornas löne- och HR-system

Smidig ärendehantering för slutanvändaren, ett system som snabbt kan anpassas, kostnadseffektivitet och en lösning framtagen för högskolor är några av de saker som beskriver Mepcos löne- och HR-system. Löne- och HR-funktionerna i Mepco har utvecklats för att stödja universitetens kollektivavtal. Mepcos system ger kostnadseffektivitet både inom Certias serviceproduktion och för kunderna. Det långt automatiserade systemet möjliggör utveckling av processerna, och serviceportalen stödjer ett utvecklat system.

Kosnadseffektivt, smidig ärendehantering och snabba systemuppdateringar

När det gäller Mepcos löne- och HR-system är Certia systemexpert, vilket möjliggör snabba systemuppdateringar samt enkla och smidiga underhålls- och systemtjänster för kunderna.