Stöd- och utvecklingstjänster för system

Som en del av systemlösningarna har kunden också Certias systemtjänster från underhåll till fortsatt utveckling till sitt förfogande. Vid användning av systemen får kunden stöd av Certias experter samt ett tekniskt supportteam.

Certias tekniska team ser till underhållet av systemet. Genom underhållstjänsterna garanteras den största möjliga användningsprocenten och att affärsverksamheten drabbas så lite som möjligt vid eventuella fel. Underhållstjänsten omfattar dessutom även hantering av anslutningar och dokumentering.

Utöver de rätta systemlösningarna har kunden också alla systemtjänster från underhåll till fortsatt utveckling till sitt förfogande.

En viktig del av Certias systemtjänster är utveckling. Certias system utvecklas konstant i samarbete med kunden. Systemen utvecklas både genom ibruktagande av nya funktioner och moduler och även på ett mindre plan genom att upparbeta funktionerna i de nuvarande systemen. Utvecklingsprojekten utgår från kundernas behov eller förändringar i verksamhetsmiljön, och kunden är i nyckelpositionen när det gäller att fastställa vilka egenskaper man ska ta i bruk för att de bäst ska motsvara de aktuella behoven.