Systemlösningar för företag

Certias verksamhet bygger på effektivt utnyttjande av datasystem samt på att hitta lämpliga lösningar för respektive kunds behov. För ekonomi och personalförvaltning vid företag erbjuder Certia lämpliga systemlösningar för kundens verksamhet.

Lämpliga lösningar för kunds behov

Ekonomiförvaltningstjänster produceras med hjälp av Lemonsofts ekonomiförvaltningslösning. Programmet Lemonsoft Taloushallinto omvandlar ekonomiförvaltningen till elektronisk form, vilket effektiviserar verksamheten och sparar på resurser. Med hjälp av lösningen och de automatiserade funktionerna kan kunden lätt och enkelt ha hand om såväl faktureringen, bokföringen som de övriga ekonomiförvaltningsuppgifterna. Samtidigt produceras aktuell information som stöd för rapporteringen och ledningen.

Läs mer om Lemonsofts lösning: http://www.lemonsoft.fi/ratkaisu/#taloushallinto

Företagskunder erbjuder Certia lösningen Mepco HRM för personalförvaltningens behov. Mepcos lösning stöder personalförvaltningens olika processer såsom grundande och avslutande av anställningsförhållanden, löneräkning, kompetensutveckling samt rapportering inom löne- och personalförvaltningen. Därutöver produceras mångsidiga rapporter och aktuell information för ledningen.

Läs mer om Mepcos HRM-lösning: https://www.accountor.com/fi/finland/mepco-ratkaisut