Tjänster inom personalförvaltningen

I personalförvaltningens processer står tillförlitlighet och noggrannhet i nyckelposition. Certias fackmän sköter sina kunders personalförvaltningsuppgifter på ett kompetent och kvalitativt sätt. I Certia baserar sig personalförvaltningsprocesserna på smidighet, tillförlitlighet och yrkeskunnig behandling av lönehändelser samt effektivt utnyttjande av informationssystem. Personalen i varje organisation har rätt till smidiga och yrkeskunniga löneförvaltningsprocesser.

Personaltjänster från början av anställningsförhållandet ända till dess slut
Tillförlitligt och med en snabb reaktionsförmåga

Uppföljning och sakkunskap om personalförvaltningslagstiftningen och kollektivavtal kräver yrkeskunnighet och noggrannhet. Vid Certia är personalförvaltningsuppgifter en kärnkompetens. Certia erbjuder sina kunder stödtjänster för personalförvaltningens processer och utvecklingen av dem i situationer då de ändras eller då nya lagar eller förordningar ska tas i beaktande i personalförvaltningen. Certias experter på personalförvaltning är tillgängliga för kunderna i olika situationer som kräver expertkunnande.

Löner, arvoden och stipendier

Beräkning och betalning av löner och arvoden i rätt tid och i rätta belopp. Certia ansvarar för upprätthållandet av informationen som behövs för löneräkning, för själva löneräkningen och för lönebetalningen.

Semesterpenning och -ersättning

Utredningen av semesterpenning- och ersättning och betalningen av dem.

Rapportering till myndigheterna

Myndighetsredovisningar och rapportering enligt lagar och författningar, lönestatistikföring samt arkivering. Arbetsgivaren kan använda sig av elektroniska rapporter och den anställda får välja om han eller hon vill få sin lönespecifikation elektroniskt eller traditionellt i pappersform. Informationen och rapporterna som produceras ur systemet finns även tillgängliga som stöd för ledningen.

E-tjänster för chefer och anställda

Både arbetstagare och chefer använder sig av ett enkelt webbläsar-baserat användargränssnitt med hjälp av vilket man kan upprätthålla uppgifter om anställningsförhållanden och frånvaro. Användargränssnitten gör det möjligt att på ett användarvänligt och effektivt sätt uppdatera personuppgifter och att sköta processer i samband med anställningsförhållandet.