Tjänster inom resehanteringen

Certias reseahanteringstjänster bygger på linjära tillvägagångssätt, effektivt utnyttjande av datasystem och på lösningar som är lätta och enkla för kunden. Resehanteringstjänsterna är tillförlitliga tjänster producerade med yrkesskicklighet och det är lätt för kunden att hålla kontakt med Certia. I Certias resehanteringstjänster ingår hanteringen av fakturor, överföring av resekostnader till bokföring och betalning samt fakturering av dem, övervakning av resehanteringsprocessen, arkivering samt rådgivningstjänster.

Resehanteringstjänster från basuppgifter till utbetalning av rese- och kostnadsfakturor
Med yrkeskunnighet och genom att lyssna på kunden

Certia erbjuder sina kunder stödtjänster i resehanteringsprocesserna och i deras utveckling, i sådana situationer då de ändras eller då nya lagar eller förordningar skall tas i beaktande i resehanteringen. Certias experter på resehantering är tillgängliga för kunderna i situationer som kräver expertkunnande.