Robotstyrd processautomation

Robotstyrd processautomation kan användas som hjälp inom sysselsättningsskapande processer, komplettera resursbehov eller utnyttjas i tidskrävande uppgifter. På Certia arbetar experter inom robotstyrd processautomation, vars expertis kunderna kan utnyttja inom sina egna användningsområden. Den robotstyrda processautomationen genomförs med hjälp av en UiPath-lösning.

Även om programvarurobotarnas utvecklingsverktyg är snabba, planeras genomförandena för att hålla länge.

Implementeringarna av Certias programvarurobotar grundar sig på en överenskommen modell, i vilken genomförandets uppbyggnad garanterar ett enkelt underhåll vid ändringar och felsituationer. Från varje process fås exakta uppföljningsdata om det arbete som programvaruroboten har utfört, och dessa kan inkluderas i kundens rapporteringssystem.

Identifiering av användningsområden och genomförande av robotstyrd processautomation

Tjänsten omfattar komplett robotstyrd processautomation. Tjänsten startar med en genomgång av processerna och identifiering av användningsområdena. Efter processanalysen väljer vi tillsammans med kunden ut de områden inom vilka robotstyrd processautomation ska utnyttjas. Certia producerar tjänsten, den testas tillsammans med kunden och överförs till produktion.

Utveckling av robotstyrd processautomation

I tjänsten ingår utveckling av den robotstyrda processautomationen efter kundens specifika behov. Robotstyrd processautomation kan användas för redan identifierade processer eller så kan automatiseringen utökas inom kundens funktioner. Certia sköter om plattformstjänsten, hyr ut resurser inom robotstyrd processautomation för kundens bruk samt stödjer kunden i testningen och genomförandet av robotstyrd processautomation.

I båda tjänstepaketen ingår den plattformstjänst som Certia erbjuder. Plattformstjänsten omfattar underhåll, kontroll och rapportering samt stödtjänster för kundens experter.