Systemtjänster

Effektiva och moderna datasystemlösningar utgör grunden för en fungerande serviceproduktion. Certia erbjuder sina kunder de bästa systemlösningarna för ekonomi-, personal- och reseadministrationen.
Genom lämpliga lösningar för kundens behov säkerställer vi linjära processer och information i rätt tid som kan användas snabbt. Högskolorna använder sig av Certias SAP-system samt Mepco HR- och löneberäkningssystem. För företagskunder erbjuder vi Lemonsofts och Mepcos systemlösningar.

Systemtjänster från underhåll till fortsatt utveckling
Kostnadseffektivt och lösningsinriktat

Utöver de rätta systemlösningarna har kunden också alla systemtjänster från underhåll till fortsatt utveckling till sitt förfogande. Vid användning av systemen får kunden stöd av Certias experter samt ett tekniskt supportteam.