Tjänster

Certia är en servicecenter, som är specialiserat att producera tjänster inom ekonomi- och personalförvaltning för universiteten och högskolorna.