Pirkko
Mustola
Tiimiesihenkilö

Taloushallinnon työpaikka, joka opettaa paljon

Pirkko Mustola toimii ostoreskontran tiimiesihenkilönä Certian Tampereen toimipisteessä. Hän vastaa yhdessä toisen tiimiesihenkilön kanssa siitä, että asiakkaille tehty palvelulupaus täyttyy. Pirkon nykyinen työnkuva solahtaa hänen näkökulmastaan tuttuihin raameihin, koska hän on työskennellyt aiemmin Tampereen yliopistolla taloushallinnon erilaisissa tehtävissä jo yli 10 vuotta. Certialle siirryttyään hän toi mukanaan paljon tärkeää osaamista yliopiston toimintaympäristöstä.

—Koen, että yliopistotaustaani vasten minun on helppo toimia nykyisessä roolissani asiakkaiden kanssa. Yliopistot ovat suuria organisaatioita, joilla on omat toimintakulttuurinsa. Ostoreskontrassa se tarkoittaa hyvin monipuolista työtä, jossa on tärkeää tuntea yliopistojen kirjaustavat ja käytännöt, jotka poikkeavat osittain paljonkin yritysmaailman käytänteistä. Lisäksi yliopistojen sekä ammattikorkeakoulujen välillä on paljon omia käytänteitä, joita yhteistyössä pyrimme viemään yhtenäisempään suuntaan, Pirkko kertoo.

Certian Tampereen tiimin ostoreskontrassa ostolaskuja käsittelee kaikkiaan 12 henkilöä. Tiimin asiakkaisiin kuuluvat Tampereen yliopiston lisäksi myös Tampereen ammattikorkeakoulu. Tampereen korkeakoulusäätiön osalta Certialle käsittelyyn tulevien ostolaskujen määrä kohoaa jopa yli 40 000 ostolaskuun vuodessa.

Ostoreskontran tiimissä jaetaan tietoa ja tehdään yhteisiä ohjeita

Certian ostoreskontran tiimi aloitti nykyisessä kokoonpanossaan helmikuussa 2022. Reilussa puolessa vuodessa tiimistä on hioutunut toimiva kokonaisuus, jossa tehdään yhteisiä ohjeita ja jaetaan tietoa. Sovitut pelisäännöt ja toimintatavat on tehty sellaisiksi, että niitä voidaan noudattaa joustavasti niin toimistolla kuin etätöissäkin.

— Olen todella iloinen siitä, että tiimissämme puhalletaan yhteen hiileen ja halutaan auttaa toisia. Vaikka meillä tehdään paljon etätyötä, olemme silti nopeasti tavoitettavissa mm. Teamsin kautta.

Ostoreskontrassa työskentelevältä vaaditaan tarkkuutta, asioiden priorisointikykyä ja tietenkin kiinnostusta oppia lisää.

—Näiden asioiden parissa jatkuva muutos on pysyvä olotila. Ne henkilöt, jotka sopeutuvat vaihtuviin tilanteisiin, viihtyvät työssä erinomaisesti. Työssä on totta kai rutiininsa, mutta omista työpäivistä voi muokata vaihtelevia priorisoimalla ja jaottelemalla työtehtäviä omaan aikatauluun sopivaksi.

Taloushallinnon työpaikka, joka opettaa paljon

Isojen organisaatioiden taloushallinnossa oppii väkisinkin paljon. Koska ostolaskujen määrä on valtava, sekaan mahtuu paljon erityyppisiä laskuja, jotka tulee käsitellä omalla tavallaan.

—Tässä työssä osaaminen kasvaa paljon. Asiakasorganisaatioidemme kirjaustavat, käytännöt ja ALV-käytännöt poikkeavat osittain yritysmaailmasta. Laskujen kirjo yltää kevytyrittäjien laskutuksesta maapallon toiselta puolelta tuleviin laskuihin saakka. Näiden käsittelyssä tarvitaan paljon tietoa. Lisäksi laskun käsittelyssä pitää huomioida ja ymmärtää projektirahoituksen sekä asiakkaan määrittelemät ohjeistukset.

Välillä vaativaakin osaamista edellyttävä työ tuo tekijälleen onnistumisen tunteita ja iloa siitä, että saa olla mukana seuraamassa uraauurtavaa tutkimusta.

—Mielenkiintoista on se, miten laskujen kautta voi muodostua syvempi ymmärrys asiakkaan toimintaan ja miten se voi avata laaja-alaisen näkymän huippututkimuksen maailmaan!

 

 

Tilaa uutiskirje