Certiasta taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto

Kevään aikana taloushallintoliitto on audítoinut Certian toiminnan ja hyväksynyt Certian auktorisoiduksi jäseneksi. Auktorisointi on osa Certian laadunhallintaa.

Mitä auktorisointi tarkoittaa?

Taloushallintoliiton auktorisointi varmistaa, että Certian toimintatavat, järjestelmät ja taloudellinen tila on tarkastettu ja valvottu. Henkilöstö on koulutettua, osaamista pidetään yllä ja siitä raportoidaan. Palveluista sovitaan kirjallisilla sopimuksilla ja vastuuvakuutus turvaa palvelun. Lisäksi auktorisointi edellyttää, että toiminta on lain mukaista ja uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Mikä on taloushallintoliitto?

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto. Taloushallintoliitto auktorisoi taloushallinnon palveluita tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä ja sen päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto valvoo alan etuja sekä tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia.

Tilaa uutiskirje