Henkilöt istuvat pöydän ääressä vastakkain. Toisen edessä on kannettava tietokone.

Järjestelmäautomaatioiden kehittäminen on tärkeä osa Certian palvelutuotantoa. Asiantuntijajoukkomme kasvaa jatkuvasti ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään automatisoinnin osalta. Kehittämisessä tärkeänä fokuksena on aidon lisäarvon tuottaminen asiakkaillemme jollain tietyllä osa-alueella niin, että se istuu kokonaisratkaisuun täydellisesti.

Käytämme kehitystyössä hyväksi eri alojen substanssiosaamista. Teemme kehitystyötä systemaattisesti selkeiden prosessien ja tarkasti määriteltyjen projektien mukaan ja arvioimme kehityskohteiden hyödyt tarkasti ennen projektien aloittamista.

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen esim. ostolaskujen käsittelyssä, maksatukseen liittyvissä prosesseissa ja palkanlaskennan tarkistuksissa on työtä, joka on meille mielenkiintoinen ja miellyttävä haaste. Tekoälyä käytämme mm. ostolaskujen tiedon rikastamisessa. Certiassa kokenut palkanlaskija tai ostoreskontran asiantuntija voi edetä RPA-prosessikehittäjäksi tai järjestelmäasiantuntijaksi. Parhaimpia tuloksia syntyy, kun mukana on tiimi, jolla on monipuolista osaamista, hyvä kokonaisuuden hahmotuskyky ja intoa tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen.

Tällä hetkellä järjestelmäautomaatioita on kehittämässä ohjelmistokehittäjiä, järjestelmäarkkitehtejä ja prosessiosaajia.

Tilaa uutiskirje